Angående Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet

Igår läste jag Jimmie Åkessons (sverigedemokraterna) debattartikel i Aftonbladet och jag tycker det är skrämmande hur folk bara faller för allt han säger och tar det till sig utan att ens reflektera över om det kan stämma eller ej.

Här följer ett par av Jimmie Åkessons citat (inom citationstecken) och mina svar på det.

"Att Sverige skulle ha flest våldtäkter i Europa och att muslimska män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna"

En person ska dömas för sina handlingar, vilken religion personen har spelar ingen roll och har inte med saken att göra.

"Att svenska badhus skulle införa separata badtider för män och kvinnor"

Det har jag svårt att tro, om man inte avser så kallade turkiskt bad där man oftast är naken i en bastu för att sedan gå ut naken och doppa sig i ett isbad och efter detta sitta naken i en stol och prata. Där är det skilda kvällar för damer och herrar i vår stad av förståeliga skäl, som inte har något med religion att göra, om man inte tänker på det förbjudna äpple Eva åt i Edens lustgård (källa: den kristna Bibeln)

"Att svenska kommuner skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna"

Om detta är sant, vilket jag har svårt att tro innan jag fått en pålitlig källa, är det allra troligast på grund av den lokala skolledningen som beslutar i frågor rörande skolorna och inte muslimer. Dessutom kan det finnas fördelar med detta då många unga flickor tycker det är jobbigt att exempelvis byta om efter idrottslektionerna i skolan för att pojkarna i deras klass smygtittar på dom i omklädningsrummet och till och med knäpper kort med sina mobiler i vissa fall - detta sker i vanliga svenska skolklasser, alltså inte överrepresenterat av muslimska pojkar.

"Att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött"

Ritualslakt säger Jimmie Åkesson. Och syftar på att "Djuret skall slaktas på ett sådant sätt att både luftröret, matstrupen och venerna vid halsen skärs av kvickt och blodet snabbt rinner ut, vilket gor att djuret fort dör" och djuret ska ha ett lugnt liv bakom sig. Det låter ganska humant tycker jag om man jämför med hur till exempel danska grisar har blivit behandlade inför och under slakt med avklippta knorrar och gud vet allt.
Personen som utför slakten skall säga: "Bismillah w-Allahu Akbar" ("I Guds namn, Gud är Störst") vilket inte känns som ett särskilt stort krav.
Sen kan man undra vad problemet är? Jag får också köpa "ritualslaktat" kött precis som vem som helst. Dessutom blir utbudet större vilket bara är positivt - det är nämligen inte bara griskött som går att äta, lamm, till exempel, är också gott.
Men Jimmie Åkesson kan vara lugn, hans färdigmarinerade flintastek kommer fortfarande att liga kvar i den utökade köttdisken.
(källa: http://www.islamiska.org/s/livsmedl.htm#Halal)

"..samtidigt som svenska förskolor slutar att servera fläskkött"

Svenska skolor slutar inte med fläskkött, i så fall någon enstaka skola. Det kan för övrigt bero på priset, vilket är en anledning till att vissa skolor aldrig har serverat fläskkött. Idag är det fisk och restprodukter från slakt av kyckling som utgör det kött som serveras i skolorna idag.
Det som har skett är att det finns ett alternativ för de elever som på grund av sin tro inte kan äta en viss maträtt. Ungefär som att en allergiker kan få en alternativ maträtt. - Alla måste ju få äta.

"Att svenska skolor skulle införa nya lov för att fira avslutningen på Ramadan"

Jag tror inte att något barn skulle bli ledsen över ett extra lov.
Än så länge har inte jag hört talas om något extra lov utöver "höstlovet", "jullovet", "sportlovet" eller "påsklovet" samt en och annan röd dag som kristi himmelsfärds dag.

"..samtidigt som kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor och så vidare"

Kyrkliga skolavslutningar är inte förbjudna i Sverige! I min hemstad utförs ett stort antal av skolavslutningarna i domkyrkan. Alternativet för de elever som inte vill gå i kyrkan är att göra som exempelvis Jehovas Vittnen som helt enkelt hoppar över kyrkobiten och sedan ansluter klassen efteråt.

"Islam skiljer sig dock från kristendom på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på vålds-användning"

Att kristna bara skulle vara ute efter andlig rikedom är bull. Det finns många kristna krösusar, liksom judiska och muslimska diton.
Angående våldsanvändning har det inte bara med religion att göra, det finns även kristna män som brukar våld mot sina barn och fruar.

"Såhär långt tvingas man dock konstatera att islam har påverkat det svenska samhället i betydligt högre utsträckning än det svenska samhället har påverkat islam"

I stort sett, ja. För den enskilde muslimen, nej. Muslimer i Sverige har till exempel långt till Moskéer om man inte bor i Uppsala, Stockholm eller Malmö för att nämna några städer.

"I Sverige finns mig veterligen inga kända studier på området, men i en brittisk undersökning från 2007 uppgav 37 procent av de unga, brittiska muslimerna att de skulle föredra sharialagar framför brittisk lag och lika många ansåg att den som konverterar från islam skall avrättas"

Ungdomar står det i texten, notera att det är ungdomar det handlar om. Alltså personer som inte har ett fullt normalt omdöme alla gånger. Förhoppningsvis och förmodligen är detta åsikter som personerna kommer att växa ifrån med tiden.

"Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år"

Smått sinnessjukt att jämföra invandrade muslimer med andra världskriget.
Själv ser jag sverigedemokraterna som det just nu största hotet mot Sverige.

Bland kommentarerna som följde detta inlägg var det många som klagade på att den svenska kulturen kommer att försvinna och att vi måste bevara den genom att strypa invandringen. Jag tror inte att invandringen gör att den svenska kulturen riskerar att gå i graven. Jag tror att det är svenskarna som ser till att vår kultur kan komma att gå förlorad.
Jag tycker att dom som är så angelägna om att bevara kulturen ska låta bli att klandra invandringen och istället jobba för kulturen. Starta ett folkdansgille eller något om det känns viktigt och rätt.

För min del är kulturen inte livsviktig men det är klart att det är lite kul och att vi borde bevara vårt kulturarv men jag ägnar mig inte åt folkdans eller dylikt utan jag gör det jag tycker är kul oavsett om det har med svensk, sydamerikansk, eller asiatisk kultur att göra.

Detta är något man skulle kunna diskutera i evigheter men jag nöjer mig här.

För övrigt är det synd att publicerandet av denna artikel inte riktigt fyllde sitt syfte så som det var tänkt. Meningen var att avskräcka folk från att rösta på SD men effekten verkar tyverr bli den motsatta av kommentarerna att dömma. Men det glädjer mig att se vissa kommentatorer som verkar ha lite bakom pannbenet.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article5978707.ab
2009-10-21 @ 21:46:45 Allmänt Permalink


Kommentarer
Postat av: Någon

Hej, du verkar lite utvecklingsstörd.Aftonhoran är anmält till DO för sina direkta felaktiga uttalanden i samband med detta.Du är ett korkat jävla as, svara gärna på detta inlägg här i din blogg.Påstående 1 - Muslimska män är överrepresenterade i brott.Aftonbladet skriver nej i oktober 2009.Detta publicerade Aftonbladet i mars 2000, för nästan 10 år sedan. Sedan dess har vi tagit emot flera hundratusen “flyktingar” - http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0003/13/dokument.htmlInvandrare (utomeuropeiska) är alltså överrepresenterade flera gånger om i exempelvis våldtäkt, mord och misshandel, detta är statstik från BRÅ (brottförebyggande rådet) Dessa utomeuropeiska invandrarmän kommer främst från muslimska länder och har därför ANTAGITS vara muslimer. Det finns ingen svensk forskning kring detta eftersom staten inte vill få besvisen. Däremot finns FLERA UTLÄNDSKA STUDIER som stödjer Sverigedemokraternas uttalanden, här kommer ett exempel:5. De flesta studier som gjorts visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet.FEL (enligt Aftonbladet=. -Det är taget ur luften. Ingen vet omfattningen. Det finns forskning som visar att det finns en liten procent fundamentalister, men man vet ingenting om gruppen ökar, säger Aje Carlbom.

SD Hänvisar till en rad undersökningar från Tyskland, Holland, Storbritannien och Irland om attityder bland muslimer, men ingen av dem talar om en ökning. I stället säger Jimmie Åkesson att man kan anta att fundamentalisterna ökat i takt med att muslimerna blivit fler.Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:” .Den tyska ”Verlockender Fundamentalismus. Türkische Jugendliche in Deutschland” (Wilhelm Heitmeyer, Joachim Müller, Helmut Schröder) från 1997, visade att attityderna bland de turkiska andragenerationsinvandrarna i Tyskland såg ut enligt följande:- 49% ansåg sig vilja leva efter Koranen (följa gudomliga befallningar) och motsätta sig alla former av moderniserad Islam (reformation)

- 65% var övertygade om sharia-lagens överlägsenhet jämförd med annan lagstiftning

- 50 % ansåg sig aldrig komma att anpassas till sättet att leva i väst utan hellre styras av Islam

- 56 % ansåg alla andra religioner än Islam vara falska (omöjliga att anpassa sig till) och tillskyndarna otrogna

- 36 % kunde tänka sig att utöva våld mot otrogna om det var till fördel för Islam

- 23% ansåg det vara rätt att döda den som motarbetade Islam

- 30% ansåg att författaren Salman Rushdie skulle avrättas för att ha smädat islam.En undersökning gjord av institutet, Foqus Ethno marketing, i december 2004, visade att var tredje muslim i Holland ville införa Sharialagar i landet.ICM-undersökning, Storbritannien, 2006 visade på en muslimsk radikalisering och att bland annat att 40% av Storbritanniens muslimer vill att Sharialagar skall införas i landet samt att ca var femte tillfrågad uppgav sig sympatisera med ”känslorna och motiven” hos de självmordsbombare som 2005 dödade 52 britter i en tunnelbaneattack.En undersökning utförd av institutet, Lansdowne Market Research, 2006, Irland, visade att 36% av de irländska muslimerna ville att sharialagar skulle införas på Irland. Bland de unga muslimerna var det hela 57% som ansåg att Irland borde bli en muslimsk stat. 19% av de tillfrågade sade sig respektera Al-Qaida och Osama bin Ladin. Detta är bara ett axplock av de studier vi hittat. Om inte detta räcker kan vi presentera fler.Dessvärre finns det begränsat med uppföljningsstudier då forskningen är så pass ny. Man bör ändå kunna utröna ett mönster då studierna tyder på en allvarlig radikalism bland unga muslimer också i synen på islamistiska terrordåd i nutid.”13. Sverige har flest våldtäkter i Europa och muslimska män är mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna.FEL. Brottsförebyggande rådet slår fast att det inte går att jämföra på det viset mellan länder.-Det är helt och hållet fel. Vi har flest antal anmälda våldtäkter i Sverige och det tycker vi är bra. Det är en minmal bråkdel av alla sexualbrott som anmäls till polisen, säger Klara Hradilova Selin, utredare på Brå.Enligt henne finns heller ingen grund för att muslimska män skulle vara överrepresenterade.-Jag har inte sett någon undersökning som behandlar det.SD hänvisar till två rapporter från Brå, en från 1996 och en från 2005. Den överrepresentation som hittades bland utländska män visade sig senare vara för stor.Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:” ”Sverige har inte bara flest anmälda våldtäkter i Europa utan ligger dessutom illa till när det gäller att klara upp våldtäktsbrott.Över 5.000 våldtäkter per år anmäls i Sverige medan anmälningarna i andra ungefär lika stora länder ligger på ett par hundra per år.När ett våldtäktsmål går till åtal så har Sverige den högsta andelen fällande domar. Det visar sig också att väldigt få svenska våldtäktsanmälningar är falska, bara två procentI Sverige anmäls 46 våldtäkter per 100.000 invånare. Det är dubbelt så många som i England och Wales, fyra gånger fler än i de övriga nordiska länderna, Tyskland och Frankrike och upp till 20 gånger fler än vissa länder i Syd- och Östeuropa.”Källa: http://www.dn.se/nyheter/sverige/flest-valdtakter-i-sverige-1.853118I Brottsförebyggande Rådets rapport ”Invandrare och invandrares barns brottslighet 1996:2″ framgår det att invandrare är överrepresenterade med 4,5 ggr jämfört med svenskar beträffande brottskategorin våldtäkt. Överlägset störst överrepresentation har invandrare från de muslimska länderna Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak.Brå tittade på socioekonomiska faktorer som en förklaring till överrepresentationen, men kom fram till att detta inte förändrade bilden i någon nämnvärd utsträckning.I rapporten skrev Brå att det kan ”konstateras att invandrarnas överrepresentation inte beror på ogynnsam fördelning av ålder, kön, bostadsort och socioekonomisk status.”2009-10-21 @ 22:58:19
Postat av: Någon

I Brå-rapporten ”Brottslighet födda i Sverige och utlandet 2005:17″ framgår det att situationen inte förändrats nämnvärt sedan den förra rapporten gjordes. Den totala överrepresentation, liksom överrepresentation beträffande brottskategorin våldtäkt är ungefär densamma för invandrarkollektivet som helhet. I denna rapport redovisas inte våldtäktsmännens ursprungsland på samma sätt som i den förra rapporten. Det konstateras dock att personer från Nordafrika har den totalt sett högsta överrepresentationen beträffande samtliga brott varför det är rimligt att anta att det även denna gång är män från muslimska länder som har den största överrepresentationen också beträffande våldtäkt.Det generella mönstret tycks vara detsamma även i andra länder. Den norska tidningen Aftenposten rapporterade 2005-09-01 att utomeuropeiska män låg bakom två tredjedelar av de anmälda våldtäkterna i Oslo, trots att de bara utgör 14% av befolkningen.I Dagens Nyheter 2000-02-11 intervjuades en grupp invandrarungdomar med muslimsk bakgrund angående en gruppvåldtäkten i Rissne några veckor tidigare. Svaren som framkom visar att det bland invandrare med muslimsk bakgrund finns attityder som skulle kunna utgöra en förklaring till överrepresentationen. Hur utbredda dessa attityder är, finns det dock, oss veterligen, ingen statistik på. Nedan följer ett citat från artikeln:”…det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som att våldta en arabisk tjej, säger Hamid. Den svenska tjejen får ju massor av hjälp efteråt, och hon har nog redan knullat. Men arabtjejen får problem med sin familj. För henne är det en stor skam att bli våldtagen. Det är viktigt att hon har kvar oskulden när hon gifter sig. [...] Det var ingen tillfällighet att det var en svenska som skändades i Rissne – det framgår tydligt av samtalet med Ali, Hamid, Abdallah och Richard. Alla fyra ser i någon mening ner på svenska flickor och hävdar att denna inställning är vanlig bland unga män med föräldrar som har invandrat till Sverige. [] Det är alldeles för lätt att få en svensk hora… tjej, menar jag, säger Hamid och ler generat över sitt ordval. [...] Många invandrarkillar är ju med svenska tjejer när de är tonåringar. Men sen när de ska gifta sig tar de en riktig kvinna från sin egen kultur som inte har varit med någon kille. Så ska jag göra. Jag har inte så mycket respekt för svenska tjejer. Man kan säga att de blir sönderknullade.”Brås egen statistik visar att de invandrare som är mest överrepresenterade i statistiken för våldtänkter kommer från länderna Marocko, Libyen, Algeriet och Irak. Det är rimligt att utgå från att de allra flesta av dessa invandrare är muslimer. I teorin skulle det naturligtvis kunna förhålla sig på ett annat sätt men tills dess några studier på området genomförs måste kan kunna utgå från att det till allra största del rör sig om muslimer.”Föreslår att du, tonårsmorsan, vidgar dina vyer lite och inte litar på Aftonhoran som anmälts till DO för sina direkta felaktigheter och lögner i sina sk. reportage.Här finns ytterliggare information samt hela Sverigedemokraternas pressmeddelande:http://frianyheter.wordpress.com/2009/10/21/akesson-jag-har-belagg-for-mina-pastaenden/#more-23923Oberoende media:http://frianyheter.wordpress.com

http://politisktinkorrekt.wordpress.com/Sveriges största diskussionsforum bemöter nyheterna:https://www.flashback.info/showthread.php?t=1032906

https://www.flashback.info/showthread.php?t=1033672

https://www.flashback.info/showthread.php?t=1033629samt dess invandringsforum:

https://www.flashback.info/forumdisplay.php?f=226

2009-10-21 @ 22:58:50

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0